Prečo názov
Aesthetica?

Termín „aesthetica“ zaviedol a definoval nemecký filozof Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762).

Týmto termínom označil teóriu o zmyslovom poznaní postihujúcom a tvoriacom krásno a vyjadrujúcom sa v umeleckých obrazoch – výtvarnom a sochárskom umení. Krásne sa však dá kriticky posudzovať, lebo kritériá na krásu sú čisto empirické a neslúžia nikdy ako apriórne zákony, ktorými by sa všetci mali riadiť.

Všetko sa riadi subjektívnym úsudkom a je to vecou individuálneho vkusu.

Aj plastickú estetickú chirurgiu považujeme za určitý druh umeleckého prejavu, dá sa povedať sochárstva, od ktorého je snáď ešte náročnejšia prácou na živom, ako prácou s neživým materiálom.

Samotný plastický chirurg by mal mať značnú dávku estetického cítenia, predstavivosti a umeleckých vlôh.
Ako bolo spomenuté, predstavy a názory na to, čo je estetické, sú individuálne a každý má na ne svoje právo.

V našej práci je dôležité zladiť v prvom rade predstavy pacienta s predstavami plastického chirurga. Významnú úlohu tu však zohráva aj východiskový stav pred danou plastickou operáciou a v neposlednom rade aj hojivé pochody, ktoré sa tiež podpisujú na samotnom výsledku.

Preto je dôležitá osobná a dôkladná konzultácia.

Nie je naším zámerom zahltiť tento priestor neprehľadným množstvom odborných informácií o plastických operáciách.

Výsledok estetickej plastickej operácie nevychádza ani z jej ceny, ani z detailnosti opisu jej priebehu a prípadných komplikácií. Za najdôležitejší považujeme osobný kontakt a zjednotenie predstáv a očakávaní oboch strán.

Záleží nám na každom jednotlivcovi. Nie je vhodné ani stotožnenie sa s konkrétnymi výsledkami napríklad aj našich operácií, pretože priebeh hojenia je individuálny. Preto ani neplánujeme zverejňovať "galérie pred a po".

Osobné skúsenosti od konkrétnych ľudí z vášho okolia Vám určite dodajú viac informácií ako výber tých "naj" od plastického chirurga, ktorý vie byť až zavádzajúci. V dnešnej modernej elektronickej dobe "ANONYMNÉHO" internetu je pre človeka neľahké filtrovať pravdivé informácie. Často sa stretnete s prehnane pozitívnymi aj negatívnymi "odporúčaniami" od Janky, Majky či Peťa.

Preto trváme na osobnej konzultácii a vytvorení osobného kontaktu, počas ktorého sa buduje vzájomný vzťah lekár-klient, klient-lekár. Aj za cenu dlhšieho čakania na termín. Dôveru si u Vás budujeme dlhé roky a plánujeme v tom odhodlane pokračovať aj s mojim mladým Ivanom a celým naším tímom.

MUDr. Dušan Červeň
MUDr. Dušan Červeň
plastický chirurg