MUDr. Dušan Červeň

MUDr. Dušan Červeň
MUDr. Dušan Červeň
...na workshope v júli 2014
s Prof. Jamesom Frameom...

Narodil som sa 9. septembra 1956 v Martine a detstvo som prežil v Liptovskom Hrádku, kde sa prebudili moje sklony a záľuba vo výtvarnom umení. Na gymnáziu som sa rozhodol pre štúdium medicíny. Odbor všeobecné lekárstvo som vyštudoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde som v roku 1981 promoval a v tom istom roku nastúpil na chirurgické oddelenie Krajského ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici. V roku 1983 som prestúpil na oddelenie plastickej chirurgie a vykonával celé spektrum plastickej chirurgie ako chirurgiu ruky, onkochirurgiu, rekonštrukčnú chirurgiu, operácie vrodených vád, mikrochirurgiu, estetickú chirurgiu. Tam som pôsobil do roku 1996.

Počas tohto obdobia som získal atestáciu zo všeobecnej chirurgie – I.stupeň v roku 1985 a v roku 1990 som atestoval zo špecializácie Plastická chirurgia.  V období 1996 až 2014 som pracoval v Neštátnom zdravotníckom zariadení Novamed v Banskej Bystrici a začal sa zameriavať na estetickú chirurgiu, čo ma neskôr viedlo k založeniu súkromnej kliniky estetickej chirurgie AESTHETICA.

V minulosti som absolvoval odborné stáže v Jene v Nemecku (1988), v Marien Hospital v Stuttgarte (1994), rhinoplastický kurz u Prof. Gubischa v Stuttgarte (1995) a kongresy v San Franciscu, Bruseli, Berlíne, Istanbule, Pekingu, Budapešti, Prahe, Londýne a mnohých ďalších. Som členom Slovenskej spoločnosti plastickej chirurgie, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Českej spoločnosti plastickej chirurgie, IPRAS, ESPRAS, ISAPS. V súčasnosti sa aktívne zúčastňujem domácich aj medzinárodných konferencií, kongresov a kurzov v oblasti plastickej estetickej chirurgie.

MUDr. Ivan Žikla

MUDr. Ivan Žikla

plastický chirurg
Žikla - plastický chirurg

Pre viac informácií navštívte
oficiálnu stránku www.zikla.sk
1200

výkonov ročne
700

celkových narkóz ročne
6

operácií denne
1

tím