1.

Kde pôsobíme?

1. februára 2014 som otvoril novú Kliniku plastickej estetickej chirurgie AESTHETICA v Banskej Bystrici s 10 lôžkami, 3 operačnými sálami a 3 ambulanciami. Je to pracovisko, ktoré spĺňa kritéria na najvyššie štandardy pre potreby plastickej chirurgie a je zavŕšením môjho celoživotného smerovania. 


Pre vyššie uvedené je to jediné pracovisko, na ktorom pôsobím.

2.

Kto ma bude operovať?

Na našej klinike pracujeme ako jeden tím v zložení dvoch chirurgov. Ak prídete za MUDr. Červeňom, bude Vás operovať on. Ak prídete za druhým chirurgom z nášho tímu, bude Vás operovať ten.

3.

Značka implantátov

Podľa aktuálnych informácií nie je na našom trhu v dnešnej dobe dostupný zlý implantát. Ak niektorý plastický chirurg inklinuje viac k jednej značke implantátov, je to preto, že má s nimi dobré dlhoročné skúsenosti a overenú spoluprácu s ich dodávateľom.

4.

Drény

Z našej empírie drény počas augmentácie štandardne nezavádzame. Po dlhoročných skúsenostiach sme zistili, že ich prítomnosť neprináša žiadny benefit a klientka má o dve jazvičky naviac. Už počas operácie vykonávame dôkladnú hemostázu (zastavujeme krvácanie), a preto nie je dôvod drény použiť. Ak by sme mali pocit, že by boli vhodné, určite ich zavedieme.

5.

Ošetrovanie jaziev

Pri každom invazívnom chirurgickom zákroku sa musí prerezať koža a tým pádom vzniká jazva. Záleží na tom, kde je jazva umiestnená a ako sa zhojí. U nás vplývame na jazvy hneď po operácii a počas liečebného režimu, aby nám nevznikli hypertrofické jazvy. Postup, ako sa o jazvy starať, Vám vysvetlíme počas konzultácie.

6.

Tlakové masáže nosa

Po operácii nosa odporúčame nosiť sadru na nose 12 dní. Ďalšia kontrola je 6 týždňov po operácii. Na tejto kontrole Vám vysvetlíme, ako správne vykonávať tlakové masáže nosa. MUDr. Červeň má odoperovaných viac ako 2000 nosov a tento postup je overený a účinný.

7.

Čo v prípade problému?

V prípade akéhokoľvek problému, objektívneho alebo subjektívneho (jednoznačného alebo nejednoznačného), nás neváhajte kontaktovať. Posúdime, o aký problém sa jedná a spolu sa dohodneme, ako budeme postupovať ďalej.