Len idea krásy je večná, čistá, božská a dokonalá.

Štvrtok 5. Júla 2018

Čo vystihuje krásu? Dokonalosť, ženskosť, neha, osobitosť, duša, telo, láska, zmyselnosť, sebaúcta, entita, symetria, súlad.
Vystihuje ju viacero atribútov, no prináša nám šťastie? Sme krásni, a zároveň i spokojní sami so sebou? Ak cítime harmóniu medzi našim vonkajším a vnútorným svetom, dostávame sa k dokonalosti nám vlastnej. Dotýka sa našej zmyselnosti; to, čo sa nám páči, podnecuje našu názornosť i obrazotvornosť.
Krásou sa zaoberá aj kalokagathia, ktorá hovorí o harmónii medzi telesnou a duševnou stránkou človeka. Čo nie je dobré, nemôže byť krásne. Ten u koho sa stretáva krása s dobrom, krása s cnosťou, stáva sa dokonalou, spokojnou bytosťou.


Opýtali sme sa na ideál krásy experta na krásu, MUDr. Dušana Červeňa.
A ako hovorí: „Ideál krásy neexistuje, každému mužovi sa páči iná žena. Môže sa mu páčiť taká, ktorá so sebou spokojná nie je, no pre neho je najkrajšia. Kedysi boli v kurze plnšie tvary, neskôr viac štýl Twiggy, čo spoločnosti skôr ublížilo. Ideál krásy sa menil s vekom, vývojom i historicky. Krása spočíva v zladení zovňajška a vnútra - ak medzi nimi vládne harmónia, sme krásni a spokojní sami so sebou.“
Aj grécki filozofi Sókratés, Platón či Aristotelés vnímali dobro a krásno ako prelínajúce sa atribúty. Síce svoju teóriu rozvíjali odlišne. Sókratés na podstate, Platón na ideách a Aristotelés na umení. Krása je jednoducho už od najstarších čias inšpiráciou a múzou.
Krása ženy je v jej nežnosti, ženskosti, čistote a láske. Takmer každý muž túži po kráse, po krásnej žene a skoro každá žena túži byť krásna. Svet potrebuje mužnosť a potrebuje aj ženskosť. Pestujte ženskosť - vtedy sa na povrch vynorí krásna duša, ktorá splynie v jedno a dovedie nás k dokonalosti.